Wil je op de hoogte blijven?Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.Aanmelden

Veelgestelde vragen

De vragen en antwoorden zullen we regelmatig verversen. Staat jouw vraag er niet bij? Stel hem dan via het contactformulier. Voor vragen over het Compact Kentalis-terrein kun je contact opnemen met Kentalis. 

Het voormalige hoofdgebouw en een deel van het terrein van Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel krijgen een nieuwe bestemming. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling kocht in kwartaal 3 van 2023 de grond en het monumentale hoofdgebouw en gaat er een nieuw leef- en woongebied van maken. Er komen zo’n 450 tot 500 woningen en verschillende maatschappelijke voorzieningen. Het vormgeven van de plannen gebeurt in nauwe samenwerking met Kentalis, de gemeente en andere belanghebbenden.

 

BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit vier kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 380.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds' op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland.

Koninklijke Kentalis is een landelijke expertise-organisatie voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, slechthorend, doof of doofblind zijn of meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Kentalis werkt samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

Ja. Kentalis blijft haar activiteiten uitvoeren op een compacter deel van het totale terrein.

Je vraag, opmerking of idee kun je kwijt op het contactformulier op de website. Als je dat wenst, nemen wij contact met je op.
Meer informatie over het project is te vinden op www.ontwikkeling-domeinaandedommel.nl

We noemen het project Domein aan de Dommel.

Domein aan de Dommel wordt een plek waar de geschiedenis en natuur gecombineerd wordt met vernieuwing en verduurzaming. Waar bewoners, cliënten, leerlingen en medewerkers van Kentalis in alle rust kunnen wonen, leren, ontspannen en werken. Maar waar zij ook nieuwe buren en gebruikers van het gebied kunnen ontmoeten, die tegelijkertijd genieten van de gedeelde ruimtes en de mooie omgeving.

Er komen zo’n 450 tot 500 woningen en verschillende maatschappelijke voorzieningen.

Ja, het is een monument dus het blijft zeker bestaan.

In dit gebouw komen onder andere sociale- en middenhuurwoningen, betaalbare koopwoningen maar ook horeca- en maatschappelijke voorzieningen. De eerste woningen worden naar verwachting in 2026 opgeleverd.

 

Ja, er komen ook maatschappelijke (commerciële) voorzieningen. Welke dat worden, is nu nog niet duidelijk.

Woningbouw gaat in Domein aan de Dommel samen met het versterken van natuurwaarden en vergroten van de biodiversiteit. Door een zorgvuldig ontwerp kan de natuur verder doordringen in het gebied en ontstaat een klimaatadaptieve plek die toegankelijk is voor bewoners en gebruikers. Met het naar binnenhalen van rivier de Dommel, dragen we bij aan de wateropgave in de omgeving en versterken we de leef- en verblijfskwaliteit. De ontwikkeling wordt bovendien energieneutraal, wat zorgt voor lage energiekosten en een bijdrage aan de energietransitie.

Dankzij een innovatief mobiliteitsconcept ontstaat een autoluw gebied. Daarnaast verkennen we de mogelijkheid voor een brugverbinding met het dorp Sint-Michielsgestel die zorgt voor een goede verbinding voor voetgangers en fietsers met de omgeving.

De video geeft al een goede eerste impressie. Daarnaast komen er snel impressiebeelden op de website.

Ja, het terrein blijft toegankelijk. Wel geldt dat het Kentalis-terrein alleen voor bestemmingsverkeer beschikbaar is. We leggen zelf speciale wegen aan voor het bouwverkeer.

De gemeente is doende met een uitwerking voor een herinrichting van de Theerestraat. De verkeersintensiteit op de Theerestraat is dan ook zeker onderwerp van gesprek. Wij gaan in overleg met de gemeente kijken hoe we met ons plan een bijdrage kunnen leveren aan de herinrichting van de Theerestraat. In de omgevingsdialoog komt hier zeker aandacht voor.

In de huidige situatie is de belasting op de Theerestraat overigens een stuk lager dan voorheen toen in het hoofdgebouw nog circa 350 personen werkten (exclusief aanloop), er meer dan 200 cliënten in paviljoens verbleven en nog andere voorzieningen aanwezig waren zoals een activiteitencentrum etc.
De huidige verkeersdrukte is daardoor aanzienlijk lager dan voorheen. Met de nieuwe ontwikkeling gaan we ongeveer terug naar de oude situatie.

In ons plan hebben we er sowieso rekening mee gehouden dat we het autogebruik zoveel mogelijk ontmoedigen en juist het lopen en fietsen te stimuleren. Het hebben van een tweede auto wordt in Domein aan de Dommel bijvoorbeeld ontmoedigd, doordat deze niet bij de eigen woning kan staan, maar in een parkeerhub aan het begin van het terrein. Domein aan de Dommel wordt zoveel mogelijk autoluw ingericht waarbij parkeren veelal onder de woning gebeurt.

De appartementen direct achter het hoofdgebouw krijgen drie verdiepingen en de woningen grenzend aan deze appartementen bestaan uit twee lagen met een kap.

De publieke gebouwen worden rolstoeltoegankelijk en zijn ook voorzien van invalide toiletten.

Door een gevarieerde mix in het woningaanbod te ontwikkelen hopen we ook een breed publiek te huisvesten. Zo wensen we bv. dat er een Blokkerhuis komt met actieve ouderen die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Ook geven we bij de verkoop en verhuur van woningen aan wat mag worden verwacht als je op deze locatie komt te wonen. We realiseren in de twee kapellen hiervoor ontmoetingsruimten en ook komen er maatschappelijke voorzieningen in het hoofdgebouw. Dit alles tezamen moet een goede basis vormen om een nieuwe community te creëren. Onze sociaal planoloog is betrokken om dit een stevige basis te geven.

In het plan bieden wij ruimte voor het gebruik van deelauto’s. Verder ontmoedigen wij het gebruik van een tweede auto bij het Dommelwonen. Het is aan de gemeente om mogelijk bushaltes toe te voegen aan de Theerestraat. Wij zullen dit aanmoedigen.

Dit is nog bekend en wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Bij de verdere ontwikkeling van Domein Aan de Dommel houden we zeker rekening met de marktvraag. Eén van de uitgangspunten van het concept van Domein Aan de Dommel is sowieso een grote differentiatie aan soorten woningen en daarmee ook doelgroepen waaronder ook de senior. Welk soort woningen we straks voor senioren gaan ontwikkelen is nu nog niet duidelijk.    

BPD heeft hiertoe zelf marktonderzoek gedaan en ook rekening gehouden met de kaders vanuit de gemeente.

Wij hebben geen inspraak op mogelijk parkeren aan de Theerestraat. Wij hebben in het plan voldoende parkeermogelijkheden op het eigen terrein. Onze parkeerplaatsen komen ter hoogte van het hoofdgebouw en verder naar achteren op het terrein. Eventuele parkeervoorzieningen aan de Theerestraat zijn voor ons plan niet nodig. Wellicht dat de gemeente bij de herinrichting van de straten in de wijk Theereheide daar een invulling aan geeft.

Op het terrein van Kentalis. De parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen worden op de terreinen van BPD gerealiseerd.

Concreet: waar moet ik parkeren als ik bij mijn zoon in het Carré op visite ga? Op het terrein van Kentalis

Ja, er zullen voorwaarden worden opgesteld voor deze erfafscheidingen.

In Domein Aan de Dommel is ook ruimte gereserveerd voor woningen met zorg. Hoe de invulling van de woningen met zorg wordt is nu nog niet bekend. Of een invulling met oudere dove mensen past is dus nu ook nog niet duidelijk. 

De extra brug is gewenst en wordt meegenomen in de uitwerking. De gemeente zal de ontwerpen toetsen en uiteindelijk beslissen of deze doorgaat.

Dit is door ons niet op die manier onderzocht, omdat bij de uitvraag voor dit plan het uitgangspunt was dat de ontsluiting via de Theerestraat zou lopen. 

De ontwikkeling gaat in fases plaatsvinden. In 2025 wordt gestart met de herbestemming van het hoofdgebouw met appartementen en maatschappelijke (commerciële) voorzieningen plus een nieuwbouwgedeelte naast het hoofdgebouw. Fase twee omvat het deel Polderzicht, de realisatie daarvan staat voor 2027 gepland. De laatste fase heet Dommelpark en wordt gerealiseerd vanaf 2028. De eerste woningen worden naar verwachting in 2026 opgeleverd.

(Planning onder voorbehoud)

Pas als de eerste bouwwerkzaamheden plaatsvinden wordt de routing beperkt aangepast. We proberen in de eerste fase zoveel mogelijk de bestaande routing te handhaven.

Dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Met de herbestemming van het Hoofdgebouwen starten we naar verwachting in 2025. De realisatie van de nieuwbouwwoningen start medio 2026.

Wij moeten aan de wettelijke regelgeving voldoen en daar zorgvuldig de goedkeuringsprocedures voor doorlopen. Via deze website blijf je op de hoogte van de planning en de ontwikkelingen. 

We blijven tijdens het hele traject gesprekken voeren met de belanghebbenden, zodat het nieuwe gebied straks ook zo goed mogelijk aansluit bij hun behoeftes. Meedenken is op onderdelen mogelijk. Wil je graag meedenken? Meldt je dan aan voor de nieuwsbrief, dan blijf je op de hoogte van de mogelijkheden om mee te denken.

Omwonenden hebben een nieuwsbrief ontvangen over de eerste plannen. Wij blijven in gesprek met omwonenden en blijven ze ook goed informeren. Als omwonende of belangstellende kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief, zo blijf je op de hoogte.

 

Zeker, daar is veel aandacht voor. Wij zijn al in een vroeg stadium in gesprek gegaan met de leiding en de medewerkers van Kentalis. Wij plannen zelfs nog een ervaringsdag om zelf te ervaren hoe het is om doof (en blind) te zijn.

Het programma staat grotendeels vast. De architectonische uitwerking is slechts een visie-uitwerking en staat nog niet vast. Ook de buitenruimten worden nog verder ontwikkeld.

De woningprijzen zijn op dit moment nog niet bepaald. Er komen zowel huur- als koopwoningen. De huurwoningen zijn in de categorie sociaal, betaalbaar en middenhuur. Bijna de helft van de woningen in het gebied is bestemd voor het betaalbare huur- en koopsegment.

Dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Ja, absoluut. We richten ons in onze communicatie richting potentiële nieuwe kopers op specifieke doelgroepen waarvan wij denken dat die op deze locatie passen en vermelden ook duidelijk in onze communicatie waar nieuwe bewoners rekening mee moeten houden. 

De appartementen in het hoofdgebouw worden in verschillende maten uitgewerkt, zodat de verkoopprijzen ook een grote spreiding hebben. Tevens ontwikkelen wij appartementen voor de sociale huur en sociale koop. Met ons Woningfonds gaan we ook appartementen in de middenhuur ontwikkelen.

Op de hoogte blijven? Meedenken? Meld je dan aan.

Hiermee blijf je op de hoogte van de voortgang van dit project en de manieren om mee te denken.

Ja, ik wil mij aanmelden

Laat een bericht achter

 

Projectpartners

BPD ontwikkelt dit project in samenwerking met gemeente Sint Michielsgestel, DELVA, BiermanHenket, BOEI, Holland-ID en Bureau Stroom.

Logo BPD

 
Cookie-instellingen